bao bì thích đáng
1.てきせいほうそう 「適正包装」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
BAOホウ
THÍCHテキ
TRANGソウ、ショウ