báo chí tiếng nhật
câu, diễn đạt
1.ほうじしんぶん 「邦字新聞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BANGホウ
TỰ
TÂNシン
VĂNブン、モン