bạo chính
1.ぼうせい 「暴政」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠO,BỘCボウ、バク
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ