báo cho biết
động từ
1.ほうじる 「報じる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁOホウ