báo chương
1.しんぶんざっし 「新聞雑誌」​​
2.プレス​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠPザツ、ゾウ
TÂNシン
VĂNブン、モン
CHÍ