bạo dạn
1.だいたんな 「大胆な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢMタン
ĐẠIダイ、タイ