báo đen
danh từ
1.くろひょう 「黒豹」 [HẮC BÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク
BÁOヒョウ、ホウ