bao đựng giầy
1.くついれ 「靴入れ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
NGOA