bao dương vật
danh từ
1.コンドーム​​

Thảo luận, đóng góp