báo giới
1.しんぶんかい 「新聞界」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂNシン
VĂNブン、モン
CõiĐờiカイ