báo hàng tuần
1.しゅうかんし 「週刊誌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUシュウ
SANカン
CHÍ