bạo khốc
1.ざんこく 「残酷」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHỐCコク
TÀNザン、サン