bao la
tính từ
1.びょうびょうたる 「眇眇たる」​​
2.きょだいな 「巨大な」​​
3.たいりょうな 「大量な」​​
4.むげんの 「無限の」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰキョ
VÔ,MÔム、ブ
LƯỢNGリョウ
ĐẠIダイ、タイ
HẠNゲン