bao lên
động từ
1.かぶせる 「被せる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỊ