bào ngư
1.あわび​​
danh từ
2.あわび 「鮑」​​

Thảo luận, đóng góp