bão nước
1.だいこうずい 「大洪水」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
HỒNGコウ
ĐẠIダイ、タイ