báo phục
1.ほうふく 「報復」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク
BÁOホウ