bạo quân
1.ぼうくん 「暴君」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠO,BỘCボウ、バク
QUÂNクン