bao quanh
động từ
1.かこむ 「囲む」​​
2.もうらする 「網羅する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bao quanh

1. thành phố được những ngọn đồi bao quanh.
市は丘に囲まれている。
2. hàng rào bao quanh vườn
垣根が庭をぐるりと囲んでいる。

Kanji liên quan

VI
LA
VÕNGモウ