báo ra buổi sáng
câu, diễn đạt
1.ちょうかん 「朝刊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SANカン
TRIỀU,TRIÊUチョウ