báo ra hàng ngày
câu, diễn đạt
1.にっぽう 「日報」 [NHẬT BÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁOホウ
NHẬTニチ、ジツ