báo ra hàng tuần
câu, diễn đạt
1.ウィークリー​​

Thảo luận, đóng góp