báo sư tử
danh từ
1.アメリカライオン​​

Thảo luận, đóng góp