báo tân
1.しんぽう 「新報」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁOホウ
TÂNシン