báo tang
1.ふほう 「訃報」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁOホウ