bào thai động đậy
1.たいどう 「胎動」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THAIタイ
ĐỘNGドウ