bao thư
1.ふうとう 「封筒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、ホウ
ĐỒNGトウ