bảo toàn
1.ほぜん 「保全」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẢOホ、ホウ
TOÀNゼン