bảo trì
1.ほじ 「保持」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÌ
BẢOホ、ホウ