bao tượng
1.さいふ 「財布」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỐ
TÀIザイ、サイ、ゾク