bảo vệ quyền sáng chế
1.とっきょほご 「特許保護」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
HỘ
HỨAキョ
BẢOホ、ホウ