bắp chân to của phụ nữ
câu, diễn đạt
1.ねりまだいこん 「練馬大根」 [LUYỆN MÃ ĐẠI CĂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUYỆNレン
ĐẠIダイ、タイ
CĂNコン