bắp đùi
danh từ
1.もも​​
2.もも 「腿」​​

Thảo luận, đóng góp