bất chánh
1.ふせい 「不正」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
CHÍNHセイ、ショウ