bất chính
tính từ
1.ふせい 「不正」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bất chính

1. hành vi bất chính
不正な行為

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
CHÍNHセイ、ショウ