bạt chúng
1.ひぼんな 「非凡な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÀMボン、ハン
PHI