bát cơm
danh từ
1.ちゃわん 「茶わん」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÀチャ、サ