bát cơm đầy thức ăn
câu, diễn đạt
1.どんぶり 「丼」​​

Thảo luận, đóng góp