bất đẳng
1.ふとう 「不等」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ĐẲNGトウ