bất đẳng thức
1.ふとうしき 「不等式」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
THỨCシキ
ĐẲNGトウ