bắt đầu...
động từ
1.そめる 「初める」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ショ