bắt đầu khởi sự công việc
1.しごとはじめ 「仕事始め」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シ、ジ
SỰジ、ズ
THỦY