bắt đầu mùa thu
câu, diễn đạt
1.あきぐち 「秋口」 [THU KHẨU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
THUシュウ