bắt đầu nở
câu, diễn đạt
1.さきだす 「咲き出す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
TIẾUショウ