bắt đầu nói
động từ
1.いいだす 「言い出す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
NGÔNゲン、ゴン