bất diệt
tính từ
1.ふじみ 「不死身」​​
2.ふめつ 「不滅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
DIỆTメツ
TỬ
THÂNシン