bất định
1.ふてい 「不定」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ĐỊNHテイ、ジョウ