bất động
danh từ
1.ふどう 「不動」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ĐỘNGドウ