bất động sản
danh từ
1.エステート​​
2.ふどうさん 「不動産」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ĐỘNGドウ
SẢNサン