bất dụng
1.ふよう 「不用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
BẤTフ、ブ